Cursuslokaal Wibauthuis

 

 

Cursuservaring

Opdrachtgevers
Ervaring in andere trajecten

Cursussen

Vanaf de start zijn er ongeveer 9.000 cursisten geweest - en dat voor een klein bedrijf als het onze. "Als mensen bij jullie zijn geweest kunnen ze tenminste direct aan het werk."

In alle versies hebben we eigen cursussen ontwikkeld, eigen materiaal gemaakt en de cursussen gegeven in

 • Sharepoint - Basistechniek, Content Management, Workflow
 • Webformulieren in Forms (of nog Infopath)
 • Excel I-II-III-IV (Basis; Rekenconstructies; Database;Datum- en tabelfuncties)
 • Access - Basis
 • Word I-II-III-IV (Basis; Samenvoegen; Grote teksten; Automatisering)
 • Powerpoint
 • Outlook


Varianten en maatwerk:

 • Varianten op al deze programma's voor specifieke situaties
 • Overzicht/inzicht geven in stand van zaken/ontwikkelingen in de automatisering
 • Organisatie-advies voor de wisselwerking tussen organisatie en techniek

 

Gegeven aan

 • Open lijn en bij organisaties via Computrain, Twice, Broekhuis (merken NCOI)
 • Diensten, bedrijven en stadsdelen van de Gemeente Amsterdam
 • Cliënten JSR en Twice: Dela Uitvaartverzekeringen, A&O, GMB, Hogeschool Windesheim
 • Cliënten-schooladministraties van Simac Onderwijs
 • en tot 2005 aan cliënten van de Oti-groep

 

Specialiteit: cursussen aan uitersten - heel hoog of heel laag opgeleiden

Directies, MT's

 • Inzicht in de stand van zaken in de automatisering
 • Assistentie bij de ontwikkeling van automatiseringsbeleid
 • Verkorte cursussen voor specifieke MT-situaties

Groepen in moeilijke situaties

 • Ambtenaren - boventallig door reorganisaties
 • Werknemers in commerciële bedrijven die door werkloosheid werden bedreigd
 • Toezichthouders Stadstoezicht: destijds een speciaal traject met certficaat
 • Ambtenaren met beroepen zonder aanzien: vuilnisophalers

Groepen die ingeschat werden als 'moeilijk in de omgang'

 • Groepen met weinig tot geen schoolachtergrond
 • Soms regelrecht analfabete groepen
 • Maar ook hoog opgeleide veelgebruikers in alfa-richtingen

Ontwikkeld ism Stadsdeel Centrum: ultrakorte cursussen

 • cursusmodules in steeds één onderwerp van elk Office-programma
 • plus andere programma's in gebruik bij Centrum
 • cursussen van 2,5 uur
 • in een regelmatig volgehouden aanbod

Het doel was destijds het systematisch verhogen van de automatiseringskennis, het kan nu ingezet worden als ultrakorte cursusmodules.

 

 


Inschrijven

 


Projecten