Projecten SharePoint
met webformulieren van Forms of Infopath

Webformulieren van Forms (of eerder van Infopath) en SharePoint zijn vooral geschikt voor flexibele of zich ontwikkelende werkprocessen in proces-organisaties.

 

Belastingen, gemeente Amsterdam (in parttime dienst)

 • Ontwikkelen Infrastructuur Documentenbeheer
 • Ontwikkelen vervanging postprogramma
 • Bestandensites Klachtenafhandeling en OR
 

Introducties Infopath - Sharepoint

 • Vliegbasis Leeuwarden
 • meegedaan introductie Provinciehuis Friesland, iov 4KantGoed/CAM Software Solutions
 • AdHoc Beheer, Den Haag
 • De Onderwijsspecialisten, Arnhem
 • Wasco, Twello
 • Stadsdeel Centrum, Amsterdam
 • Zorgverzekering CZ, Tilburg
 • Managers Onderzoeksbureau Opus 8; Veiligheidsadviseur Almere; Assessment Randstad
 • De Zorggroep, Limburg
 • Yacht: start Sharepoint Productontwikkeling
 • Lentiz-scholen (Rotterdam)
 • Centraal Fonds Volkshuisvesting (Naarden)
 

Sharepointconferentie 2010 Montreal

 • spreker flexibele werkprocessen ondersteunen met Sharepoint/Infopath
 

Hogeschool Windesheim (Zwolle)

 • Start infrastructuur Infopath-formulieren met Sharepoint (in opdracht van JSR en Twice)
   


Servicehuis Personeel (gemeente Amsterdam)

 • Ontwikkeling zelfrekenend overwerkregistratie-formulier volgens Ambtenarenreglement.
 • Registreert en berekent recht op inkomen en verlofdagen voor iedere ambtenaar
 • Uit overwerk in 7 categorien

Bedrijfsvereniging A&O, Rijswijk (in opdracht van JSR)

 • overzetten bestaande ICT-formulieren naar in 2007 ontwikkeld bedrijfssjabloon en
 • start Sharepoint-infrastructuur van ICT-formulieren

DELA Uitvaartverzekeringsmij (Eindhoven) - voor de afd. Nazorg
(als werknemer van JSR)

 • Ontwikkeling van aansluiting electronisch Nazorgformulier op de verzekeringapplicaties
 • Ontwikkeling formulier naar status van bedrijfsapplicatie
 • Cursus Infopath
 • Visie op gebruik Sharepoint

 

 

Nelissen Management en JSR (Zoetermeer)

 • Bezoek MOSS-2007 conferentie van Microsoft in Seattle
 • Samenwerking op inzet Infopath en Sharepoint
 • Visie ontwikkelen flexibele werkprocessen
 • Inzicht in samenhang Infopath/Sharepoint

 

Tot 2007
OTI-groep (bestaat niet meer)