Eerste cursusgroep voor het GCEI - 25 september 1985

 

 

Wat er aan vooraf ging

Mijn bedrijf is al lang voor de grote zzp-mode gestart - dit is de eerste groep die ik les gaf. Het was een groep vrouwelijke ambtenaren, hier voor het GCEI, toen het rekencentrum van de gemeente Amsterdam.

Ik was destijds gevraagd voor een gemeentelijke vrouwencursus - het aantal vrouwen dat met pc's werkte of aan automatiseringsopleidingen deelnam was dramatisch laag. Er kwam een extra automatiseringscursus voor vrouwen met daaraan gekoppeld een loopbaanperspectief.
De docente daarvoor moest kunnen lachen, technisch zijn en vooral geen knot in d'r haar hebben - ik voldeed.

Tot dan toe had ik alleen een paar vrijwilligerscursussen gegeven. Met een professionele cursus voor de Gemeente Amsterdam stond ik ineens voor de keus om voor mezelf te beginnen en een bedrijf te starten. Ook al wist ik toen nog niet of docent mijn droomcarriëre zou worden. 

De Vakschool

Door het succes van de vrouwencursussen kwam er een heuse gemeentelijke vrouwenvakschool voor automatisering - iets dat niet veel mensen weten. De meeste mensen denken daarbij alleen aan de scholen van de vakbond.
Een groep van 20 vrouwen kreeg een professionele opleiding van een jaar met behoud van salaris en uitzicht op een nieuwe baan in de automatisering daarna.
Ik mocht deze bijzondere gemeente-school 'aftrappen' en een tijdje was ik een soort goeroe - erg prettig.

 

Cursussen voor de diensten

Door de cursussen en de vakschool kreeg ik heel veel contacten had met vrouwen bij verschillende centrale diensten. Zo kwam ik bij allerlei diensten binnen en ben allerlei algemene cursussen gaan geven die voor iedereen open stonden - en uiteindelijk heb ik in 1993 het oefenlokaal van de voormalige dienst Stedelijk Beheer in het Wibauthuis overgenomen.

 

het Wibauthuis

Het Wibauthuis

Inmiddels is het Wibauthuis in 2008 onder de slopershamer gevallen. Het gebouw heeft plaats gemaakt voor een studentencampus. Maar jarenlang was ik de oudste particuliere huurder. Als iemand destijds iets over de geschiedenis van het Wibauthuis wilde weten, dan werd ik gebeld.

Toen de Hogeschool Amsterdam het Wibauthuis liet slopen hebben ze een mooi boek over dit bijzondere gebouw laten maken. En mij laten interviewen als hekkensluiter.

Van het een kwam het ander en uiteindelijk heb ik het Wibauthuis in maart 2007 op AT5 mogen uitzwaaien in een prachtige kleine reportage.
Dat juist ik dat mocht doen was ook wel ironie van de geschiedenis. Ik was tijdens de periode van de strijd om de stadsvernieuwing in de zeventiger jaren opbouwwerker in de Pijp (Jan Schaefer was lid van Werkgroep de Pijp vlak voor ik daar bij kwam), en mijn grootste 'tegenstanders' in de stadsvernieuwing bivakkeerden in het Wibauthuis. Oorspronkelijk stond het gebouw voor mij symbool voor de macht van de ambtenarij.
Dat nou juist ik degene was die zich uiteindelijk in het gebouw vestigde en er vreselijk gehecht aan raakte.... ja dat is wel leuk.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Bureaublad Windows Vista 2007 In 2003 wilde ik ook wel weer nieuwe dingen proberen.
De bank vond dat ik mijn bedrijf best te koop aan kon bieden. Via een advertentie werd ik gevonden door de OTI-groep, ooit bevlogen onderwijsmensen die een ERP-programma voor scholen hadden gemaakt. Zij wilden mijn bedrijf niet kopen maar wilden wel een verbinding met mij als docent, en mijn lokaal huren als vast punt in Amsterdam. En zo kwam ik op zzp-basis bij de OTI-groep. Helaas: het werd een ritje in de kapitalistische 8-baan. Het programma Schoolvision dat de OTI-groep had ontwikkeld, werd met makers en al door de eigenaren verkocht aan een concurrent - zonder dat iemand ervan wist. Een vergadering van een half uur en iedereen was doorgeschoven naar een andere eigenaar.
Maar de kopers kwamen in de moeilijkheden en offerden ons op. In april 2005 ging de Oti-groep plotseling failliet en liet mij achter met een oninbare schuld.

 

Sharepoint en Infopath

Sharepoint teamsite 2010

Ondertussen was ik met JSR Multidesign, een bedrijf uit Zoetermeer, een gezamenlijk projekt begonnen.
Ik had Infopath leren kennen bij de OTI-groep en JSR droeg Sharepoint aan. Uit de combinatie van deze twee ontwikkelden wij een methode om van taak- naar procesautomatisering te komen zonder dat er een nieuw, duur programma nodig zou zijn.

Dela

Op dit idee stapte Dela, de verzekeringsmaatschappij in Eindhoven, in - zij hadden een nieuw idee, Nazorg: een nieuw idee waarvoor het werkproces nog niet duidelijk was. Zij hadden een voorziening nodig die ook al kon functioneren tijdens het ontwikkelen van het proces, automatisering die nog ontelbaar vaak gewijzigd kon worden.
Het ging om een invulformulier waar de consulenten bij mensen thuis bij zouden kunnen komen en waar afspraken op konden worden aangegeven. Toen we vroegen wat er op het formulier moest komen was dat nog helemaal niet bekend: "We willen niks leren, we weten nog niet wat er op moet komen, we willen er van buitenaf bij kunnen komen en we willen het steeds kunnen wijzigen" was kort samengevat de vraag. Normaal gesproken een vrij onmogelijke opgave - maar tot onze stomme verbazing konden we met de combinatie Infopath met SharePoint 'meebuigen' met een zich ontwikkelend proces. Dat hadden we nog nergens gezien en uiteindelijk werd dat een methode voor het ondersteunen van werkprocessen die nog niet vast liggen. Microsoft koos het als referentiecase voor een goldstatus op hun website en interviewde de accountmanagers van Dela en JSR - zoals altijd kregen niet de makers de kudos. Later zei de accountmanager wel eerlijk "eigenlijk hadden ze jou moeten interviewen" maar toen had hij de complimenten al gehad natuurlijk :) Het werd een prachtig projekt. En intellectueel het begin van nieuwe ideeën.


Montreal

In april 2010 was ik spreker op een SharePointconferentie in Montréal over mijn eigen methode voor het identificeren van processen die geschikt zijn voor de combinatie Sharepoint-Infpath. 'It made sense' was de reaktie.
Een leuke ervaring - al bleef ik daarna een week hangen achter de aswolk uit de vulkaan op IJsland en kan ik nu zeggen dat als het niet anders kan: Montreal is een leuke stad om te wonen.

 

en de Belastingen

Voor een deel van mijn tijd ontwikkelde ik tussen 2010 en 2018 het beheren van de documenten bij de Belastingen van de Gemeente Amsterdam.
Dat gebeurde met SharePoint. Daar komt toch vooral boven dat SharePoint goed functioneert als je het woord Sharepoint niet hoeft te laten vallen. Je hebt het goed gedaan als je mensen een link kunt geven en het gebruik zich verder vanzelf wijst.


En wat nog....

Eigenlijk onverwacht zijn uit het werk in 2005 voor de Nazorg van DELA heel veel nieuwe ideeën voort gekomen.
In 2013 werd ik gebeld door het NCOI - of ik voor hun merken (Twice, Compu'train, Broekhuis) les wilde geven in SharePoint en Infopath. Ze hadden me gevonden via LinkedIn.
Ik hoefde na een gesprek niet te bewijzen dat ik les kon geven :) dat geloofde P&O wel. Nee, ze waren vooral blij dat ze een vrouwelijke docent voor deze onderwerpen hadden.


En hoe het verder gaat? Spannend met de combinatie van alles, maar het liefst werk ik toch voor mijn eigen bedrijf. We zijn natuurlijk nieuwe dingen aan het ontwikkelen en we hebben in elk geval nog ruim te doen ..... :)